Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Authentication Games On Smart Phones (EN)

Lazaridis, Napoleon Anastasios (EN)

School of Science and Technology, MSc in Information & Communication Technology Systems (EN)
Katos, B. (EN)
Savage, Prof. Nick (EN)
Koutitas, G. (EN)

The main scope of this dissertation is to identify and thus authenticate users based on their behavior while playing a game in an android smart phone device. For this reason, an android game, called RoboCombat, was utilized and edited to store the individual's interacting movements. Subsequently, ten volunteers participated in the recording phase and provided their data which contributed in forming their corresponding profiles. The classification process uses these profiles and tries to predict the identity of a player. Several experiments were made which ascertain the system's performance on correctly authenticating a user. In the beginning, the introduction section explains some basic terms in order for the reader to be familiarized with the dissertation's concept. In more details, the reader can obtain information regarding the biometric authentication process. Then, the related work section presents some similar and interesting approaches on behavioral authentication of a user. Next, the methodology part describes analytically the steps of developing the authentication system along with the purpose of each step. In this way, the experiments can be replicated. In the following chapter, the results of the experiments are presented and visualized. Finally, the conclusion chapter summarizes the system's performance. (EN)

masterThesis

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-12


School of Science &Technology, Master of Science (MSc) in Information and Communication Systems (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.