Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
E-Museums and Intellectual Property Rights (EN)

Kotoula, Eleni-Christina (EN)

School of Economics, Business Administration and Legal Studies, MA in Art, Law and Economy (EL)
Weber, Marc (EN)
Stamatoudi, Irini (EN)
Komnios, Komninos (EN)

This dissertation was written as part of the MA in Art, Law and Economy at the International Hellenic University. This Master Thesis was created in order to discover, analyze and in general follow the trends of Intellectual property Rights law regarding t he electronic museum. Up to date there are a lot of professionals dealing with intellectual property rights and especially copyright law regarding actual museums. However in the rapidly changing environm ent that the global economy, politics and technology indicates, the need for a spe cialist on digital matters concerning arts and culture rises and becomes competitive and demanding. This dissertation examines all aspects of the Greek Copyright L aw applied to certain categories of artefacts that exist in an e - museum environment and moreo ver pro vides a basic knowledge on the digitalization procedures, ways and methods. Starting from the terminology concerning an e - museum, it co ntinues up to the technological is sues, such as the digit ization at a basic level and finally blooms up on the most important matter, this of the applicable law and the fashion in which it becomes applicable in every single occasion through a fictional case created to explain the basic issues of copyright infringement . M ore specifically th e issues exa mined are anything th at can be digitized creating an image, audiovisual works and databases . The main question is if the same existing law can be mutually applicable in every single creation and whether there are loopholes or not, providing, at the end, pro posit ions of bettering these situations and softening them f or the professionals to take ad vantage of properly. The initial thought is that by examining these kind of issues , a case law exam ple is generated and then analyzed, creating a handbo ok for futur e stu dents - and professors for that matter, to use (EN)

masterThesis

Copyright (EN)
Audiovisual works (EN)
Database (EN)
Photographs (EN)
e - museums (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2016-02-12


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.