Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Text and Data Mining (focused on EU) (EN)

KARAMOUSALI, VASILIKI (EN)

School of Economics, Business Administration and Legal Studies, MA in Art, Law and Economy (EL)
Stamatoudi, Eirini (EN)
KOMNIOS (EN)
STAMATOUDI, EIRINI (EN)
PAPADOPOULOS (EN)

ABSTRACT The following dissertation refers to the Text and Data Mining (TDM) and certain basic issues about the related legal framewo rk in the European Union. It is important to start our analysis from the definitions that describe better TDM and a small distinction in order to understand better the real meaning both of text and data mining. The present and the future are the informatio n society and the use of all the available data. I nformation may be available in various ways, from freely available on the Web and largely av ailable on social networks, to available from publishers to potential users after the acceptance of special terms and conditions. Through a short mention to the h istory of TDM it would be understood that data analysis - as some referred to TDM - is a new, innovative development in the technological world. Information about Big data and the levels of access to information for analysis purposes are a significant step before moving on to the main analysis of this paper. In order for us to understand the legal issues that arise from text and data mining process, we hav e to know the way of doing TDM: the available content and the extraction of the new information. The main analysis will focus on the InfoSoc Directive ( 2001/29 /EC ) and Database Directive ( 96/9/EC) as the basic legal framework behind TDM. The exceptions that are referred to the paper are of major importance. Licen sing is another option to the regulation of relations between stakeholders, both wit h positive and negative options, as it will be referred in the text below. Finally, it is expected that all the abovementioned affect the influence of TDM in our world. Eu rope seems to be in a much lower level of using TDM than USA and the reasons have to do - in a big part - with the existing legal protection (EN)

masterThesis

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2016-02-17


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.