6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 2/ 8_2_1917

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 2/ 8_2_1917 (EN)

Γιαννούλης, Τάσκος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Παιονίδης, Ξενοφών (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Αγγελάκης, Κωνσταντίνος (Δήμαρχος - Ομιλητής) (EN)
Προσωρινή Κυβέρνηση. Υπουργείο Εσωτερικών. Ανώτατη Διεύθυνση Εσωτερικών, 1916-1917 (Έγγραφο) (EN)
Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Καρβωνίδης, Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Χωναίος, Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Κύρτσης, Κύρος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)

N/A (EN)

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων Κυριών (EN)
Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού (Compagnie de Tramways et d' Eclairage Electrique de Salonique) (Θεσσαλονίκη) (EN)
Τσιμάνης, Μενέλαος (EN)
Μπενουζίλιο, Ηλία (Δημοτικός Σύμβουλος) (EN)
Τραμ - Θεσσαλονίκη, βλέπε επίσης, Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού (Compagnie de Tramways et d' Eclairage Electrique de Salonique) (Θεσσαλονίκη) (EN)
Σαχίνης, Δούκας (Καπνοβιομήχανος) (EN)
Σέιχ Σου (Θεσσαλονίκη) (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.