16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 2/ 12_4_1917

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 2/ 12_4_1917 (EN)

Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)

N/A (EN)

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Νοσοκομείο Απόρων Ξένων (Gureba Hastahanesi) (Θεσσαλονίκη), βλέπε επίσης, Δημοτικό Νοσοκομείο (Θεσσαλονίκη) (EN)
Δημοτικό Νοσοκομείο (Θεσσαλονίκη) (EN)
Δημοτικό Νοσοκομείο (Θεσσαλονίκη), βλέπε επίσης, Νοσοκομείο Απόρων Ξένων (Gureba Hastahanesi) (Θεσσαλονίκη) (EN)
Δημοτικό Νοσοκομείο (Θεσσαλονίκη), βλέπε επίσης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Δημήτριος" (EN)
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Δημήτριος", βλέπε επίσης, Δημοτικό Νοσοκομείο (Θεσσαλονίκη) (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.