Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Mapping Greece’s Network Infrastructure (EN)

Xenakis, Konstantinos (EN)

School of Science and Technology, MSc in Information & Communication Technology Systems (EN)
Tzortzis, C. (EN)
Savage, Prof. Nick (EN)
Koutitas, G. (EN)

This dissertation was written as a part of the MSc in ICT Systems at the International Hellenic University. This dissertation tries and succeeds to map Greece’s ISP Network Infrastructure with the use of a script that executes numerous traceroutes to Greek IP ranges. The script was hosted in a Linux-Based server located in International Hellenic University’s Infrastructure and was scheduled to run every three minutes for a period of three weeks. During this period the script executed 17376 traceroutes and managed to discover 38 different ISPs both Greek and European and 983 routers in total. Also discovered rout-ers and their connections are visualized as shown in chapter 5. For the visualization of the collected data, Gephi Software and Google Maps were used. Through the visualiza-tion and the collected data, it becomes easier for the reader to understand how Greece’s Internet Topology is designed, the role Greece plays to the World Wide Web and the Redundancy of Greece’s Network Infrastructure. Finally, I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, Dr Nick Savage for his excellent guidance, patience and for helping me to deepen into the do-main of ISPs topologies. Last, I would like to thank my mother. She was always supporting me and en-couraging me with her best wishes. (EN)

masterThesis

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2014-11


School of Science &Technology, Master of Science (MSc) in Information and Communication Systems (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.