Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Farming Smartification. (EN)

Chioteli, Aikaterini (EN)

School of Economics, Business Administration and Legal Studies, MSc in Strategic Product Design (EL)
Nathanael, Dimitrios (EN)
Filipoppoulos, Fotios (EN)
Achillas, Charisios (EN)

The emerging Internet of Things (IoT) model is already becoming established worldwide in many fields, among them agriculture. The aim of this dissertation is to explore the dimensionality of the Sustainable Development Triangle through the applications of smart farming. Based on secondary and primary research findings, the key idea of the hypothesis is to study the challenges and opportunities of IoT applications embedded in a smart farming environment affecting the Sustainable Development Triangle pillars; economy, environment and society. A sequential two stage qualitative and quantitative mixed methods research was conducted, giving data that were triangulated with the primary research findings in order to draw conclusions. The main outcomes of this study indicate that the administration of a cultivation practice with precision through a computing cloud, increases production rates while decreasing environmental pollution and at the same time creates various social opportunities that pave the way towards a more integrated smart farming ecosystem. Greek farmers denoted their interest about the implementation of a smart farming system, but they don’t seem completely ready for a full integration. Finally, exploring the dimensionality of the Sustainability Triangle, sub aspects of the main pillars can be highlighted as health, education and politics. (EN)

masterThesis

Farming Smartification (EN)
Sustainability Triangle (EN)
Mixed Methods Research (EN)
IoT (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2016-03-28


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.