Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Investigating cloud adoption decisions (EN)

Mochament, Konstantinos (EN)

School of Science and Technology, MSc in Information & Communication Technology Systems (EL)
Pramatari (EN)
Pouloudi, Nancy (EN)
Gatzianas (EN)

The present dissertation investigates the critical factors and parameters that matters the most for companies in order to reach a resolution after consideration regarding the ado p tion or rejection of Cloud Computing. Initially, the present dissertation provides a thoroughly description of what Cloud Computing is, the terminology used and the el e- ments and components of cloud computing. Subsequently, the interview framework that was adopted is presented and the methodology used in order to collect primary data from companies. The purpose of the above was to record the perspectives regarding sev eral issues before and after cloud adoption or rejection. Finally, a detailed examin a- tion of the collected data attempts to provide a more in depth analysis and investigates the current acceptance as well as the commercial exploitation of cloud computing, from companies around the world and the factors influencing decision about it (EN)

masterThesis

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2015-12-15


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.