Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Judicial Efficiency and Entrepreneurship (EN)

Theologidou, Maria (EN)

School of Economics, Business Administration and Legal Studies, MSc in Management (EN)
Archontakis, Fragiskos (EN)
Grose, Christos (EN)
Dergiades, Theologos (EN)

The relationship between entrepreneurship and the efficiency of Justice is investigated under this thesis. Through an empirical analysis conducted in a sample of 37 European countries and with cross-sectional data referring to the year 2012, the research focuses on highlighting the impact the judicial efficiency has on the entrepreneurs’ expectations on the reliability of the national legal systems, with the thought that the latter acts as a factor which fosters entrepreneurial activity. The term judicial efficiency is used herein to denote the performance of the national legal systems especially with regard to contract enforcement which is considered a sine qua non condition for successful business transactions. The present thesis aims to contribute to the existing literature that focuses on studying the determinants of entrepreneurship. The dissertation is structured in 7 sections. First, the Introduction describes briefly the topic of the dissertation. Second, the relative literature review is developed. Data and their sources follow in section 3, while the methodology used is presented in the fourth section. Section 5 presents the findings of the empirical analysis and contains a discussion of the findings. Finally, the last session concludes, summarising the main findings and making some suggestions based on them. (EN)

masterThesis

Entrepreneurship (EN)
Judicial Efficiency (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2017-05-09


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.