Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Visualization of Service Design Concepts (EN)

Vasileiadis, Georgios (EN)

School of Economics, Business Administration and Legal Studies, MSc in Strategic Product Design (EN)
Katsaliaki, Korina (EN)
Meiren, Thomas (EN)
Achillas, Charisios (EN)

Services and products have in common a number of tools and techniques in their development processes. Services though are of intangible nature and therefore present challenges in their visualization options in every step of their development. The necessity of a visual means of representation is unquestionable invaluable for the evaluation, comparison and debugging or refinement of a service concept. Along with the traditional methods of visualization like service theater, service blueprinting, scripting and customer journey the new tools that technology has to offer, are going to be evaluated. These include but are not restricted to, 3d modelling, virtual and augmented reality, highly configurable games as infrastructure for a service model and other contemporary technology. The desired goal is to develop criteria for application of the methods to certain types of services and to certain development stages. Another goal is to examine the details that might add value to these methods and propose combined methods and tools. (EN)

masterThesis

Service Design (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2016-04-30


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.