ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 335 (συνέχεια) ΤΟΜΟΣ 34/ 30_9_1941 (συνέχεια από τόμο 33)

RDF 

 
This item is provided by the institution :
International Hellenic University
Repository :
IHU Repository
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT
1941 (EN)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 335 (συνέχεια) ΤΟΜΟΣ 34/ 30_9_1941 (συνέχεια από τόμο 33)

Δήμος Θεσσαλονίκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

1941-09-30
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)