Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Organic food in Greece : fashion or trend? (EN)

Marvaki ,Sofia (EN)
Kotoula, Angeliki (EN)

Balabanis, Prof. George (EN)
Tsiotsou, Dr Rodoula (EN)
Plakogiannaki, Dr Emmanouela (EN)
School of Economics, Business Administration and Legal Studies, Executive MBA (EN)

The present study attempts to provide substantial information and a better understanding of Thessaloniki’s organic food market and to outline its consumers’ profile. It also identifies the different O.P.P. consumer types and concludes in the profile of the most typical type as well as Organic Food Market’s duration, future course and sustainability. For the purpose of this study, a questionnaire consisting of 33 questions was distributed to O.P.P. consumers. Their responses lead to grading organic products according to their distinct features based on their attributed importance. The study classifies the demographic and socio-economic factors according to their contribution to consumer purchasing decisions. Moreover, it points out the primary reasons for selecting organic products, it identifies the most representative type of Thessaloniki’s O.P.P. consumer and answers, by providing substantial evidence, to the question of whether this noticeable turn in organic food consumption is fashion or a long term trend. (EN)

masterThesis

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2010-02


School of Economics and Business Administration, Executive MBA programme (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.