Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Loan Loss Provisions in Banking Sector (EN)

Dritan, Mustafai (EN)

Prof Levis, Marios (EN)
Alexakis, Dr Christos (EN)
School of Economics, Business Administration and Legal Studies, Executive MBA (EN)
Tsekrekos, Dr Andrianos (EN)

The project focuses on qualitative research over the banking practices regarding the application of accounting standards and rules, as well as the implementation of basic principles and regulatory framework on bank’s capital adequacy. It presents and overview of the most typical proposals for changes in the rules and standards related to credit risk and capital requirements. Key questions raised for the scope of the project are: 1) why valuation and reporting regulation, as well as capital rules are required to become more prudent 2) what could be the implications of tightening regulation to the risk-undertaking and banking model in long run. The subject represents the most debated topic during the last two years, since when the on-going financial crisis hit the entire banking industry and economies worldwide. However, roots of the debate are found in the extensive literature and research of the last 2 – 3 decades, referring to the efforts of the regulators and standard setters to reinforce the rules in place. The subject is considered to be a direct and sensitive management problem, given the relatively high degree of financial and structural troubles faced by the banking industry, caused mainly from the deterioration in the assets’ quality. (EN)

masterThesis

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2010-02


School of Economics and Business Administration, Executive MBA programme (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.