ΠΡΑΞΗ 197 ΤΟΜΟΣ 5/ 17_7_1919

RDF 

 
This item is provided by the institution :
International Hellenic University
Repository :
IHU Repository
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT
ΠΡΑΞΗ 197 ΤΟΜΟΣ 5/ 17_7_1919 (EN)

Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Υπουργείο Υγείας. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας (Γνωμοδότηση) (EN)

N/A (EN)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Υδραγωγείο Χορτιάτη (EN)
Υδραγωγείο Λεμπέτ (EN)
Υδραγωγείο Ουρουντζουκίου (Ρουντζουκίου) (Ρετζικίου) (Ρεντζικίου) (EN)
Μέθοδος Javellisation (χλωρίωση νερού) (EN)
Βελγική Εταιρεία Υδάτων (Compagnie des Eaux de Salonique) (Θεσσαλονίκη) (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)