ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 229 ΤΟΜΟΣ 40/ 15_4_1946

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 229 ΤΟΜΟΣ 40/ 15_4_1946 (EN)

Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)

N/A (EN)

Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής – Χειρόγραφο

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.