ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΝΕ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Ενημερωτικό Δελτίο  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΝΕ (EN)

,

Κοινωνία της Πληροφορίας Τεκμηρίωση Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας του 20ού αιώνα Réseau Thématique des Centres Européens de Recherche en Sciences Humaines sur l’ ensemble euro-méditerranéen (REMSH). Η Βιβλιοθήκη της Μεσογείου Συναντήσεις-Σεμινάρια. Επιστημονικό δίκτυο REMSH-2004 Πρόγραμμα Enter Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ενημερωτικό Δελτίο

2009-02-12


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EL)

1791-759X
1790-2711
Ενημερωτικό Δελτίο; Vol 29 (2004); 30-40 (EL)
Newsletter; Vol 29 (2004); 30-40 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.