Το αρχείο σχεδίων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου: δυνατότητες αξιοποίησης στην ιστορική έρευνα

 
This item is provided by the institution :
Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
Repository :
Research Notebooks  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΤο αρχείο σχεδίων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου: δυνατότητες αξιοποίησης στην ιστορική έρευνα

ΟΛΓΑ ΣΕΝΗ; Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Τετράδια Εργασίας


National Hellenic Research Foundation

Ενημερωτικό Δελτίο; Vol 21; 136-138
Newsletter; Vol 21; 136-138

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="color: #111111;">The copyright for articles in this journal is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use with proper attribution in educational and other non-commercial sectors. The<em> Research Notebooks </em>retain the right to publish papers that appear in the journal in collective volumes published by the Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation. </span><span style="font-size: small;"><span>Sample acknowledgement: “Reprinted with permission from the author. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span>Original publication in t</span><span style="color: #111111;">he<em> Research Notebooks</em></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span>  </span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span><a href="http://www.ine-notebooks.org">www.ine-notebooks.org</a></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span><br /><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Greece License. To view a copy of this license, visit </span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/"><span><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;"> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA</span></span></p>*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)