Το εμπορικό αρχείο της οικογένειας Μάννου (1780-1850)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Τετράδια Εργασίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το εμπορικό αρχείο της οικογένειας Μάννου (1780-1850)

Ι. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ; Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)/ΕΙΕ

THE COMMERCIAL ARCHIVE OF THE MANNOS FAMILY (1780-1850)The present article attempts to trace the trade activity of Balkan merchants in Middle Europe and especially of Mannos' trade company. My research is based on the microfilms of the archive of the Mannos' family which belongs to Budapest City Archives (Budapest Fövaros Lebéltár frace). There is a mine of information in these documents that contributes to illustrate the course of the company, to investigate its role in the economic, political, social and intellectual life of Budapest and finally to understand the trade network, the role of the members of the family in the commercial organisation of the firm and also their connections with the largest market centres in Middle Europe and the Ottoman Empire.An investigation of the archival material may show the process of the assimilation of the family and of its adaptation to Hungarian circumstances. It would be interesting to investigate the language as a mechanism of assimilation or a factor of national identity construction.The corpus consists of business letters, commercial and personal correspondence, testaments, deeds of purchase, accounts, bank loans, bills of exchange, inventories, bank notes, stocks, registers, commercial and account books, bonds, charters of companies, albums and illustrated books, photos of statues, school books and reports, juridical decisions, lists of persons who contributed to the building of churches, titles of nobility etc.


Τετράδια Εργασίας


National Hellenic Research Foundation

Τετράδια Εργασίας; Vol 28; 99-113
Research Notebooks; Vol 28; 99-113

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="color: #111111;">The copyright for articles in this journal is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use with proper attribution in educational and other non-commercial sectors. The<em> Research Notebooks </em>retain the right to publish papers that appear in the journal in collective volumes published by the Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation. </span><span style="font-size: small;"><span>Sample acknowledgement: “Reprinted with permission from the author. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span>Original publication in t</span><span style="color: #111111;">he<em>&nbsp;Research Notebooks</em></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span><a href="http://www.ine-notebooks.org">www.ine-notebooks.org</a></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span><br /><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Greece License. To view a copy of this license, visit </span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/"><span><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;"> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA</span></span></p>*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.