Νέες προσεγγίσεις στη μελέτη των εμπορικών δικτύων της διασποράς. Η ελληνική κοινότητα στο Μάντσεστερ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Τετράδια Εργασίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Νέες προσεγγίσεις στη μελέτη των εμπορικών δικτύων της διασποράς. Η ελληνική κοινότητα στο Μάντσεστερ

Μ. Χ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ; Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)/ΕΙΕ

NEW APPROACHES TO DIASPORAS MERCHANT NETWORKS   THE  GREEK  COMMUNITY IN  MANCHESTER The main question of this study is whether we can identify sub-groups in the Greek Diaspora with specific internal features and external motives. We shall examine closely the case of different sub-groups that made up part of the central core of Greek Diaspora from 1780 to 1870. The study focuses on two types of network: The first type relates to the inland trade routes while the second represents the maritime trade diaspora. The inland network consists of natives including Vlachs from Epirus and Western Macedonia, particularly from the mountain region of Pindos (northwest of modern Greece), who carried out the commercial transactions between the Ottoman and the Habsburg Empires. The second network is more well known and consists of the islanders of the Chiot maritime transport trade who conducted the commercial exchanges between the Ottoman and the British Empires (London, Manchester) and covered almost every corner of the Greek entrepreneurial Diaspora. The Vlachs and the Chiots formed networks that expanded from their places of origin to their places of settlement. The two networks were based on three common characteristics of their members: religion, language and place of origin. However, they displayed a distinct difference: the Vlachs are considered an ethnic group distinguished by specific cultural features, while the Chiots are only characterized by their place of origin. Nevertheless the importance of both groups was pivotal for the social and economic formation of Greek diaspora merchant communities. Recent works in the field provide new prespectives in the study of merchant diasporas and commercial networks through a comparative approach. A possible outcome of such an approach might be the reassessment of this major issue that is generally known as Greek Diaspora and has been frequently promoted by Greek national historiography in a rhetorical way.


Τετράδια Εργασίας


National Hellenic Research Foundation

Τετράδια Εργασίας; Vol 28; 145-167
Research Notebooks; Vol 28; 145-167

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="color: #111111;">The copyright for articles in this journal is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use with proper attribution in educational and other non-commercial sectors. The<em> Research Notebooks </em>retain the right to publish papers that appear in the journal in collective volumes published by the Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation. </span><span style="font-size: small;"><span>Sample acknowledgement: “Reprinted with permission from the author. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span>Original publication in t</span><span style="color: #111111;">he<em>&nbsp;Research Notebooks</em></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span><a href="http://www.ine-notebooks.org">www.ine-notebooks.org</a></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span><br /><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Greece License. To view a copy of this license, visit </span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/"><span><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;"> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA</span></span></p>*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.