Εκπαιδευόμενοι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: μάθηση, χαρακτηριστικά και ανάγκες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδευόμενοι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: μάθηση, χαρακτηριστικά και ανάγκες (EL)

Ξανθόπουλος, Νίκος

Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή του προφίλ των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε αναφορικά με α) τα κοινωνικά-δημογραφικά χαρακτηριστικά και β) το πλαίσιο της μάθησης ενηλίκων ως προς την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Το πρόγραμμα φοίτησης σε ένα ΣΔΕ πρέπει να δώσει κίνητρα για μάθηση σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επιθυμούν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για να καταστεί όμως εφικτό, απαιτείται επιτυχής προσαρμογή μαθητοκεντρικών μορφών διδασκαλίας σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες με απώτερο στόχο στους συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους να επιτευχθεί η αυτόνομη ενεργητική μάθηση και η πιθανή ένταξη τους μελλοντικά σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)

Ανάγκες (EL)
ΣΔΕ (EL)
Εκπαίδευση Eνηλίκων (EL)
Γνωστική διαδικασία (EL)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 487-492 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 487-492 (EN)

Copyright (c) 2019 ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.