Το μέγεθος των σχολικών μονάδων και το δημόσιο κόστος ανά μαθητή: Η περίπτωση της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο μέγεθος των σχολικών μονάδων και το δημόσιο κόστος ανά μαθητή: Η περίπτωση της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL)

Κουσίνα, Ελισάβετ

Κατά τις πέντε τελευταίες δεκαετίες η οικονομική επιστήμη εστιάζει με έμφαση στα πεδία της εκπαίδευσης ,της έρευνας και της καινοτομίας. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν είναι το κόστος και η χρηματοδότησή του. Ειδικότερα απασχολεί το ερώτημα: το μέγεθος (αριθμός μαθητών) των σχολικών μονάδων επιδρά στο ετήσιο δημόσιο κόστος ανά μαθητή; Η παρούσα εργασία απαντά στο ερώτημα με εμπειρική ανάλυση η οποία αναφέρεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα ευρήματα από την εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτουν ότι το μέγεθος των εν λόγω σχολικών μονάδων είναι μικρό και ότι όσο αυτό αυξάνεται μέχρις ένα σημείο, το ετήσιο δημόσιο κόστος ανά μαθητή μειώνεται. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2017-05-11


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 1 (2016); 34-58 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Τόμ. 1 (2016); 34-58 (EN)

Copyright (c) 2017 Ελισάβετ Κουσίνα (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.