Δια Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας Η Δια Βίου Μάθηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Δια Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας Η Δια Βίου Μάθηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (EL)

Τητήρου, Χριστίνα

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να συμμετάσχει στο διάλογο που αφορά τη δια βίου μάθηση και τη σύνδεσή της με τις δράσεις ενίσχυσης της αγοράς εργασίας.  Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της εφαρμογής της Δια βίου Εκπαίδευσης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αρχικά θα αναλυθεί η έννοια της δια βίου εκπαίδευσης και ο ρόλος της σε μια εποχή ταχύτατα μεταβαλλόμενη. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του ΟΑΕΔ, των παρεχόμενων υπηρεσιών του και η σχέση του με τη δια βίου εκπαίδευση. Τέλος θα επιχειρηθεί η σύνδεση της σχέσης της δια βίου εκπαίδευσης με τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Θέση του παρόντος άρθρου είναι ότι η αστάθεια στην αγορά εργασίας καθιστά αναγκαία τη δια βίου εκπαίδευση η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων. (EL)
The following article takes part in the scientific discussion concerning lifelong learning education as well as its interaction with the labor- market reinforcement policies. In particular, the article focuses on the lifelong learning educational policies that are implemented by the Greek Manpower Employment Organization (O.A.E.D.). In the first part the notion of lifelong learning education is defined and studied together with the purpose it has to fulfil in a fast moving era. Subsequently, a resume of the Greek Manpower Employment Organization’s offered services and, moreover, a focus on the importance of lifelong learning programs as part of its policies are presented. Conclusively, the interplay between lifelong learning education and thepolicies directed to reduce unemployment is attempted to be described. This article demonstrates that labor-market’s instability makes lifelong learning education an imperative need, given the fact that it helps individuals to develop certain social skills. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

ανεργία (EL)
κοινωνικές δεξιότητες (EL)
Ο.Α.Ε.Δ. (EL)
συμβουλευτική (EL)
councelling (EN)
unemployed (EN)
social skills (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2017-05-11


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 1 (2016); 173-178 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 1 (2016); 173-178 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2017 Χριστίνα Τητήρου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.