Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Τυχαίος Περιπατητής (EL)

Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Anagnostopoulos, Konstantinos (EN)

Ρίζος, Ιωάννης (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Rizos, Ioannis (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)

Μελέτη προτύπων που περιγράφουν τυχαίες διαδικασίες όπως ο τυχαίος περιπατητής. Γεννήτριες (ψευδο)τυχαίων αριθμών. Γεννήτριες modulo, αλγόριθμος του Schrage. Ποιότητα ακολουθίας τυχαίων αριθμών, συσχετισμοί, περίοδος. Κατανομές διαφορετικές από την ομοιόμορφη. Χρήση γεννητριών που χρησιμοποιούν αλγόριθμους αιχμής. Fortran intrinsic random_number και η Ranlux των Lüscher-James. Seeding και checkpointing. Θεωρία τυχαίου περιπατητή, μοντέλα (RW, NRRW, SAW, πρότυπα πολυμερών σε δεδομένη θερμοκρασία κλπ), κλάσεις παγκοσμιότητας, βάθμιση γεωμετρίας διαδρομών, εκθέτης του Hurst. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΤΥΧΑΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (EL)
ΚΛΑΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΒΑΘΜΙΣΗ (EL)
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (EL)
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
ΨΕΥΔΟΤΥΧΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (EL)
Unix (EN)
Checkpointing (EN)
Computational Physics (EN)
Ranlux (EN)
Random Number (EN)
Saw (EN)
Random Number Generator (EN)
Hurst (EN)
Universality (EN)
NRRW (EN)
Scientific Programming (EN)
Fortran (EN)
Fractal (EN)
Linux (EN)
Random Walk (EN)
Seed (EN)
Scaling (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.