Προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσομοιώσεις Μόντε Κάρλο (EL)

Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Anagnostopoulos, Konstantinos (EN)

Ρίζος, Ιωάννης (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Rizos, Ioannis (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)

Γενική εισαγωγή στις μεθόδους Μόντε Κάρλο με έμφαση στη χρήση τους σε προβλήματα στατιστικής φυσική. Επισκόπηση θεμελιωδών εννοιών της στατιστικής φυσικής που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των επόμενων κεφαλαίων, και ειδικά αυτών της κανονικής συλλογής. Σχέση εντροπίας-παράγοντα Boltzman που καθορίζει το κομμάτι του χώρου των φάσεων που προτιμά το σύστημα στην κατάσταση ισορροπίας σε δεδομένη θερμοκρασία. Βασικές έννοιες της θεωρίας των κρίσιμων φαινομένων, όπως η παγκοσμιότητα και οι κρίσιμοι εκθέτες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μελέτη του πρότυπου Ising στα επόμενα κεφάλαια. Συζητείται η έννοια της δειγματοληψίας και πώς η δειγματοληψία με κριτήριο σημαντικότητας (importance sampling) λύνει το πρόβλημα της επικάλυψης των καταστάσεων. Περιγράφονται οι διαδικασίες Markov και πώς μπορούμε να πάρουμε από αυτές την επιθυμητή κατανομή του δείγματος εφαρμόζοντας τη συνθήκη λεπτομερούς ισορροπίας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (EL)
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ (EL)
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (EL)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (EL)
ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (EL)
ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ (EL)
ΕΝΤΡΟΠΙΑ (EL)
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΦΑΣΗΣ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ (EL)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
Unix (EN)
Computational Physics (EN)
Fluctuations (EN)
Temperature (EN)
Statistical Mechanics (EN)
Onsager (EN)
Entropy (EN)
Universality (EN)
Phase Transition (EN)
Scientific Programming (EN)
Fortran (EN)
Critical Exponents (EN)
Linux (EN)
Monte Carlo (EN)
Simulation (EN)
Importance Sampling (EN)
Partition Function (EN)
Markov Chain (EN)
Sampling (EN)
Boltzman (EN)
Canonical Ensemble (EN)
Critical Phenomena (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.