Έλεγχος της κινηματικής ευστάθειας και υπολογισμός των αντιδράσεων στήριξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈλεγχος της κινηματικής ευστάθειας και υπολογισμός των αντιδράσεων στήριξης (EL)
Verification of the kinematical stability and determination of support reactions (EN)

Μορφίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Αβραμίδης, Ιωάννης (EL)
Morfidis, Konstantinos (EN)
Avramidis, Ioannis (EN)

Ελένας, Αναξαγόρας (EL)
Αβραμίδου, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Elenas, Anaxagoras (EN)
Kallipos (EN)
Avramidou, Eleni (EN)

Οι ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν στον έλεγχο της κινηματικής ευστάθειας, δηλαδή της στερεότητας γρταμμικών φορέων στο επίπεδο και στον χώρο, καθώς επίσης και στις μεθόδους υπολογισμού των αντιδράσεων στήριξής τους. Οι ασκήσεις είναι ταξινομημένες σε 5 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ και Ε). Η ομάδα Α ναναφέρεται στον εποπυικό έλεγχο της κινηματικής ευστάθειας, η ομάδα Β στον υπολογιστικό της έλεγχο, η ομάδα Γ στον έλεγχο με τη βοήθεια των μεθόδων της σταδιακής οικοδόμησης (σύνθεσης) και της σταδιακής αποδόμησης του φορέα, η ομάδα Δ στον έλεγχο με τη μέθοδο της εναλλαγής ράβδων, και τέλος η ομάδα Ε στον έλεγχο με τη βοήθεια του διαγράμματος πόλων στροφής. Επιπλέον, στην ομάδα Β παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού των αντιδράσεων στήριξης επίπεδων και χωρικών φορέων με την αρχή της αποδέσμευσης και τις συνθήκες ισορροπίας, ενώ στην ομάδα Ε παρουσιάζεται ο τρόπος σχεδίασης της δυνατής μετακίνησης μονοκινηματικών φορέων. Οι ασκήσεις αυτές στόχο έχουν (α) να αναπτύξουν το αισθητήριο του σπουδαστή όσον αφορά στη στερεότητα ενός δεδομένου φορέα, (β) να εμβαθύνουν την κατανόηση της συστηματικής εφαρμογής των συνθηκών ισορροπίας στον υπολογισμό αντιδράσεων στήριξης, και (γ) να δημιουργήσουν τος βάσεις για την εφαρμογή της κινηματικής μεθόδου και της αρχής των δυνατών έργων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ (EL)
ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (EL)
Statics (EN)
Numerical Examples For Statically Determinate Structures (EN)
Structural Analysis (EN)
Statically Determinate Structures (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.