Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙσοτιμίες (EL)
Congruences (EN)

Πουλάκης, Δημήτριος (EL)
Poulakis, Dimitrios (EN)

Τζανάκης, Νικόλαος (EL)
Καρακώστας, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tzanakis, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karakostas, Anastasios (EN)

Το Kεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο στις σχέσεις ισοτιμίας μεταξύ των ακεραίων αριθμών και την περιγραφή των ιδιοτήτων των κλάσεων τους, καθώς και τον χρόνο εκτέλεσης των βασικών πράξεων με αυτές. Μελετάμε την επίλυση των γραμμικών ισοτιμιών και των συστημάτων τους, και προσδιορίζουμε για ποιος θετικούς ακεραίους n υπάρχουν πρωτογενείς ρίζες κατά μέτρο n. Επίσης εισάγουμε τα σύμβολα των Legendre και Jacobi και δίνουμε αλγόριθμους για υπολογισμό του συμβόλου του Jacobi και την επίλυση των τετραγωνικών ισοτιμιών. Τέλος, εισάγουμε την έννοια της ισοτιμίας μεταξύ πολυωνύμων, δίνουμε την κατασκευή των πεπερασμένων σωμάτων και μερικές βασικές τους ιδιότητες. (EL)
Chapter 4 is devoted to the congruence relations of integers, the description of the properties of their classes and the running time of the execution of theirs basic operations. We study the resolution of linear congruences and theirs systems and we determine for which positive integers there are primitive roots modulo n. Furthermore, we introduce Legendre and Jacobi symbols and we present algorithms for the computation of Jacobi symbols and the solution of quadratic congruences. Finally, we introduce the notion of congruence between polynomials and we give the constuction of finite fields and some basic properties. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (EL)
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (EL)
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ (EL)
Linear Congruences (EN)
Congruences (EN)
Finite Fields (EN)
Computational Number Theory (EN)
Quadratic Residues (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.