Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠιστοποίηση Πρώτου (EL)
Primality (EN)

Πουλάκης, Δημήτριος (EL)
Poulakis, Dimitrios (EN)

Τζανάκης, Νικόλαος (EL)
Καρακώστας, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tzanakis, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karakostas, Anastasios (EN)

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε μερικές κλασικές μεθόδους πιστοποίησης πρώτου βασισμένων επί των θεωρημάτων των Lucas, Pocklington, τη μέθοδο του Fermat, Solovay-Strassen και των θεωρημάτων των Miller-Rabin. Τέλος, θα μελετήσουμε τον αλγόριθμο AKS, ο οποίος εφευρέθηκε στα 2002 από τους Ινδούς Μαθηματικούς M. Agrawal, N. Kayal και N. Saxena, και είναι πρώτος αιτιοκρατικός αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου για πιστοποίηση πρώτου. (EL)
In this chapter we describe some claasical primality tests based on the theorems of Lucas, Pocklington, Fermat, Solovay-Strassen and Miller-Rabin. Finally, we shall study the AKS algorithm which has been invented by The Indian Mathematiciens M. Agrawal, N. Kayal and N. Saxena, and is the first determinist polynomial time algorithm for testing whether or not a positive integer is prime. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
Computational Number Theory (EN)
Cryptography (EN)
Primality (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.