Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαραγοντοποίση Ακεραίων (EL)
Ιnteger Factorization (EN)

Πουλάκης, Δημήτριος (EL)
Poulakis, Dimitrios (EN)

Τζανάκης, Νικόλαος (EL)
Καρακώστας, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tzanakis, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karakostas, Anastasios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της Υπολογιστικης Θεωρίας Αριθμών που είναι η παραγοντοποίηση ακεραίων. Θα περιγράψουμε τις μεθόδους παραγοντοποίησης των Fermat, Legendre, Dixon, των συνεχών κλασμάτων και τους αλγόριθμους p-1 και ρ του Pollard. Ας σημειωθεί ότι αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου για την παραγοντοποίηση ενός ακεραίου δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί. Οι πλέον αποτελεσματικοί αλγόριθμοι παραγοντοποίησης σήμερα είναι το κόσκινο των σωμάτων αλγεβρικών αριθμών και η μέθοδος των ελλειπτικών καμπυλών των οποίων όμως η περιγραφή εκφεύγει από το πλαίσιο του παρόντος συγγράμματος. (EL)
This chapter is devoted to one of the most important topics of the Computational Number Theory which is the integer factorization. We shall describe the methods of Fermat, Legendre, Dixon, Continuous Fractions and the algorithms p-1 and ρ of Pollard. Note that polynomial time algorithm for the integer factorization is not invented yet. The most effective integer factorization algorithms are the Number Field Sieve and the method of Elliptic Curves but the development of the necessary mathematical tools for their presentation is not in the aims of this book. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. (EL)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ (EL)
Integer Factorization (EN)
Cryptograpy (EN)
Computational Number Theory (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.