Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιακριτός Λογάριθμος (EL)
Discrete Logarithm (EN)

Πουλάκης, Δημήτριος (EL)
Poulakis, Dimitrios (EN)

Τζανάκης, Νικόλαος (EL)
Καρακώστας, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tzanakis, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karakostas, Anastasios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό μελετούμε το πρόβλημα του υπολογισμού του διακριτού λογαρίθμου και παρουσιάζουμε τους βασικότερους αλγορίθμους για την λύση του. Πιό συγκεκριμένα θα περιγράψουμε τους αλγορίθμους των Shanks, ρ του Pollard και Pohlig-Hellman για μία τυχούσα κυκλική ομάδα και τον αλγόριθμο του Adleman για την πολλαπλασιαστική ομάδα των ακεραίων κατά μέτρο n. (EL)
In this chapter we study the problem of the computation of discrete logarithm and we present the most known algorithms for its solution. More precisely, we describe the algorithms of Shanks, ρ of Pollard and Pohlig-Hellman for an arbitrary cyclic group and the algorithm of Adleman for the multiplicative group of integers modulo n . (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΣ (EL)
Discrete Logarithm (EN)
Computational Number Theory (EN)
Cryptography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.