Ομάδες - Δακτύλιοι - Πολυώνυμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟμάδες - Δακτύλιοι - Πολυώνυμα (EL)
Groups - Rings - Polynomials (EN)

Πουλάκης, Δημήτριος (EL)
Poulakis, Dimitrios (EN)

Τζανάκης, Νικόλαος (EL)
Καρακώστας, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tzanakis, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karakostas, Anastasios (EN)

Στο Κεφάλαιο 4 εισάγουμε βασικές αλγεβρικές δομές που θα χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα. Πρώτα θεωρούμε τα μονοειδή και μελετάμε βασικές αλγεβρικές τους ιδιότητες καθώς και τους μορφισμούς τους. Κατόπιν ασχολούμαστε με τις ομάδες και ιδιαίτερα με τις κυκλικές. Επίσης, εισάγουμε την έννοια της τάξης στοιχείου ομάδας και μορφισμού ομαδων. Τέλος μελετάμε τους δακτύλιους και τα σώματα. Ιδιαίτερα μελετάμε την αριθμητική στο δακτύλιο των πολυωνύμων και ειδικότερα την Ευκλείδεια διαίρεση πολυωνύμων, τα ανάγωγα πολυώνυμα και τις ρίζες τους. (EL)
In Chapter 5 we introduces basic algebraic structures which we shall use in the next chapters. First we consider monoids and we study theirs basic properties and theirs morphisms. Next, we deal with groups and especially the cyclic groups. We introduce the notion of the order of group elements and of the group morphisms. Finally, we study the rings and fields. Especially, we study the arithmetic in the polynomial ring, the Euclidean division, the irreducible polynomials and the roots of polynomials. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΟΜΑΔΕΣ - ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ - ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ (EL)
ΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (EL)
ΑΝΑΓΩΓΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ (EL)
ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
Irreducible Polynomials (EN)
Cyclic Groups (EN)
Group Rings Polynomials (EN)
Computational Number Theory (EN)
Order Of Element (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.