Ανάλυση προβλημάτων γεωτεχνικής μηχανικής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση προβλημάτων γεωτεχνικής μηχανικής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (EL)
Analysis Geotechnical Engineering problems with the Finite Element Method (EN)

Καραουλάνης, Φώτιος (EL)
Χατζηγώγος, Θεόδωρος (EL)
Chatzigogos, Theodoros (EN)
Karaoulanis, Fotios (EN)

Σακελλαρίου, Αναστασία (EL)
Τσότσος, Στέφανος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tsotsos, Stefanos (EN)
Kallipos (EN)
Sakellariou, Anastasia (EN)

Οι αριθμητικές μέθοδοι αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία προσομοίωσης και ανάλυσης προβλημάτων της Μηχανικής γενικά, αλλά και της Γεωτεχνικής Μηχανικής ειδικότερα. Η ραγδαία ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόοδο που παρατηρείται στην περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής, έχουν καταστήσει ουσιαστικά την χρήση των αριθμητικών μεθόδων και κυρίως της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων, ως αποκλειστική επιλογή κατά την επίλυση προβλημάτων όπως π.χ. αυτών των θεμελιώσεων, των εκσκαφών, των αντιστηρίξεων και της διάνοιξης σηράγγων σε αστικό ή μη περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση της Θεωρίας της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων και της εφαρμογής της σε προβλήματα Γεωτεχνικής Μηχανικής. Το βιβλίο "Ανάλυση Προβλημάτων Γεωτεχνικής Μηχανικής με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων" επιχειρεί να εισάγει τον αναγνώστη στη διαδικασία της προσομοίωσης του φυσικού προβλήματος ως μία διαδικασία σύνθεσης στοιχείων και τεχνικών της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 3 βασικούς άξονες: 1. Την παρουσίαση της θεωρητικού υπόβαθρου αλλά και στοιχείων προγραμματισμού της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. 2. Την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα γεωτεχνικά προβλήματα κατά την ανάλυση/προσομοίωση με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. 3. Την εφαρμογή της Μεθόδου, ως μία συνθετική διαδικασία, σε προβλήματα Γεωτεχνικής Μηχανικής. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στο πεδίο της Γεωτεχνικής Μηχανικής και γενικότερα σε μηχανικούς που ασχολούνται με γεωτεχνικά προβλήματα. (EL)

learningMaterial
book

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (EL)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΔΟΔΟΙ (EL)
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ (EL)
Foundations (EN)
Finite Element Method (EN)
Computational Geomecahnics (EN)
Geotechnical Works (EN)
Retaining Walls (EN)
Numerical Methods (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.