Αντλίες - Ανεμιστήρες - Συμπιεστές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντλίες - Ανεμιστήρες - Συμπιεστές (EL)

Τσιρίκογλου, Θεόδωρος (EL)
Βλαχογιάννης, Μιχαήλ (EL)
Vlachogiannis, Michail (EN)
Tsirikoglou, Theodoros (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Φιλιός, Ανδρόνικος (EL)
Στυλιανός, Τηλέμαχος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Stylianos, Tilemachos (EN)
Filios, Andronikos (EN)

Τύποι, περιγραφή και λειτουργία αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών(φυγοκεντρικός, αξονικός, εμβολοφόρος, περιστροφικός σχεδιασμός) - Βαθμοί απόδοσης - Υδραυλικός βαθμός απόδοσης - Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης - Μηχανικός βαθμός απόδοσης - Ολικός βαθμός απόδοσης - Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας - Η αντλητική εγκατάσταση - Καθορισμός του σημείου λειτουργίας αντλητικής εγκατάστασης - Επιλογή αντλίας - Συνεργασία αντλιών - Το φαινόμενο της σπηλαίωσης - Εφαρμογές βασικού σχεδιασμού Αντλιών - Η παροχή φυγοκεντρικής αντλίας σε σταθερές στροφές - Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπυλών φυγοκεντρικής αντλίας σε διαφορετικές στροφές - Χαρακτηριστικές καμπύλες απόδοσης φυγοκεντρικής αντλίας σε διάφορες στροφές - Αξονικοί και φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, πτερύγωση, χαρακτηριστικές καμπύλες, σχεδιαστικές λεπτομέρειες - Αναλυτική εφαρμογή εγκατάστασης και λειτουργίας φυγοκεντρικού ή αξονικού ανεμιστήρα - Εμβολοφόροι και περιστροφικοί αεροσυμπιεστές - Περιγραφή / Λειτουργικά χαρακτηριστικά (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ (EL)
Turbomachinery (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.