Θερμικές Στροβιλομηχανές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘερμικές Στροβιλομηχανές (EL)

Τσιρίκογλου, Θεόδωρος (EL)
Βλαχογιάννης, Μιχαήλ (EL)
Vlachogiannis, Michail (EN)
Tsirikoglou, Theodoros (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Φιλιός, Ανδρόνικος (EL)
Στυλιανός, Τηλέμαχος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Stylianos, Tilemachos (EN)
Filios, Andronikos (EN)

Ροή σε βαθμίδα αξονικού στροβιλοσυμπιεστή - Επίδοση πολυβάθμιων στροβιλομηχανών - Ακτινικοί συμπιεστές / Γενικά χαρακτηριστικά / Μορφολογία βαθμίδας / Η αύξηση ενθαλπίας σε ακτινικό συμπιεστή παράγοντας ολίσθησης - Ο ακτινικός συμπιεστής σε σύγκριση με τον αξονικό - Στρόβιλοι / Παράμετροι λειτουργίας βαθμίδας / Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας βαθμίδας - Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας πoλυβάθμιωv στρoβίλωv - Τύπoι και διατάξεις βαθμίδωv στρoβίλoυ - Βαθμός απόδoσης βαθμίδας στρoβίλoυ και εμπειρικές σχέσεις - Μηχανισμοί απωλειών σε στρoβίλoυς - Ακτινικοί στρόβιλοι / Περιγραφή και χρήσεις των ακτινικών στροβίλων. Ανάλυση της ροής στον ακτινικό στρόβιλο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ (EL)
Turbomachinery (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.