Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα εκτός ισορροπίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ηλεκτρολυτικό διάλυμα εκτός ισορροπίας (EL)

Καραντώνης, Αντώνιος (EL)
Karantonis, Antonios (EN)

Καραγιάννη, Χάιδω Στεφανία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karagianni, Chaido Stefania (EN)

Κίνηση των ιόντων υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου - ηλεκτρομεταφορά. Οριακή ταχύτητα ιόντων υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, συμβατική ευκινησία και ευκινησία ιόντων. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, ειδική αγωγιμότητα, ισοδύναμη και μοριακή αγωγιμότητα. Ιοντική αγωγιμότητα και νόμος Kohlraush. Επίδραση της συγκέντρωσης στην ισοδύναμη αγωγιμότητα. Φαινόμενοι και πραγματικοί αριθμοί μεταφοράς. Μέθοδος Hittorf για τον προσδιορισμό των αριθμών μεταφοράς. Διάχυση σωματιδίων σε ηλεκτροχημικά συστήματα. Ροή ιόντων σε ηλεκτροχημικά συστήματα - εξίσωση Nernst-Planck (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΚΕΛΙ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (EL)
ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (EL)
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΥΣΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (EL)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Electrode Potentials (EN)
Electrolytic Cell (EN)
Migration (EN)
Electrochemical Interface (EN)
Activity (EN)
Rate Of Electrochemical Processes (EN)
Galvanic Cell (EN)
Diffusion (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.