Η ηλεκτροχημική διεπιφάνεια

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η ηλεκτροχημική διεπιφάνεια (EL)

Καραντώνης, Αντώνιος (EL)
Karantonis, Antonios (EN)

Καραγιάννη, Χάιδω Στεφανία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karagianni, Chaido Stefania (EN)

Περιγραφή της ηλεκτροχημικής διεπιφάνειας. Ανταλλαγή φορτίου και προσρόφηση στην ηλεκτροχημική διεπιφάνεια. Ιδανικά πολούμενα και ιδανικά μη πολούμενα ηλεκτρόδια. Η δομή της ηλεκτροχημικής διεπιφάνειας - Μοντέλο Helmholtz. Μοντέλο Gouy-Chapman: χωρητικότητα και διαφορική χωρητικότητα ηλεκτροχημικής διεπιφάνειας, κατανομή του φορτίου. Μοντέλο Stern. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΚΕΛΙ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (EL)
ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (EL)
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΥΣΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (EL)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Electrode Potentials (EN)
Electrolytic Cell (EN)
Migration (EN)
Electrochemical Interface (EN)
Activity (EN)
Rate Of Electrochemical Processes (EN)
Galvanic Cell (EN)
Diffusion (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)