Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτροχημική κινητική (EL)

Καραντώνης, Αντώνιος (EL)
Karantonis, Antonios (EN)

Καραγιάννη, Χάιδω Στεφανία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karagianni, Chaido Stefania (EN)

Ρυθμός μεταφοράς φορτίου. Εξάρτηση της ταχύτητας της ηλεκτροχημικής αντίδρασης από το δυναμικό του ηλεκτροδίου. Κινητική παραγωγή της εξίσωσης Nernst. Ηλεκτροχημική υπέρταση και ρεύμα ανταλλαγής. Εξίσωση Butler-Volmer. Αντίσταση μεταφοράς φορτίου και εξίσωση Tafel. Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις πολλαπλών σταδίων. Ημιεμπειρική μελέτη της ταχύτητας για γρήγορη μεταφορά φορτίου: ηλεκτροαπόθεση, ηλεκτροδιάλυση, οξειδοαναγωγή. Ημιεμπειρική μελέτης της ταχύτητας υπό μικτό έλεγχο (διάχυση και μεταφορά φορτίου). Ταχύτητα ηλεκτροχημικής διεργασίας ελεγχόμενη από τη διάχυση σε μη στατική κατάσταση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΚΕΛΙ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (EL)
ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (EL)
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΥΣΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (EL)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Electrode Potentials (EN)
Electrolytic Cell (EN)
Migration (EN)
Electrochemical Interface (EN)
Activity (EN)
Rate Of Electrochemical Processes (EN)
Galvanic Cell (EN)
Diffusion (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.