Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης (EL)

Τσίτσας, Νικόλαος (EL)
Tsitsas, Nikolaos (EN)

Φραντζεσκάκης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Frantzeskakis, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις που περιέχουν παραγώγους ανωτέρας τάξεως της άγνωστης συνάρτησης εμφανίζονται συχνά σε προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Ο κύριος σκοπός του κεφαλαίου είναι η διατύπωση ορισμένων βασικών μεθόδων για την επίλυση γραμμικών εξισώσεων ανώτερης τάξης. Αρχικά εξετάζεται η ύπαρξη και η μοναδικότητα των λύσεων και στη συνέχεια διατυπώνονται γενικές αρχές και ειδικές τεχνικές για τον υπολογισμό των λύσεων. Η πλέον θεμελιώδης και σημαντική τεχνική είναι εκείνη η οποία εφαρμόζεται για τη λύση ομογενών γραμμικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Η βασική διαδικασία για την επίλυση μη ομογενών εξισώσεων αναπτύσσεται στη συνέχεια. Επιπρόσθετα, διατυπώνονται τεχνικές επίλυσης για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανωτέρας τάξεως με μεταβλητούς συντελεστές. Το κεφάλαιο τελειώνει με την επεξεργασία ορισμένων αντιπροσωπευτικών εφαρμογών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΘΡΙΕΡ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΠΛΑΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (EL)
Complex Functions (EN)
Differential Equations (EN)
Laplace Transform (EN)
Fourier Transform (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.