Μετασχηματισμός Laplace με εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετασχηματισμός Laplace με εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις (EL)

Τσίτσας, Νικόλαος (EL)
Tsitsas, Nikolaos (EN)

Φραντζεσκάκης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Frantzeskakis, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)

Ο μετασχηματισμός Laplace προσφέρει μία μέθοδο για τη λύση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται στις θετικές επιστήμες και στις επιστήμες μηχανικών. Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή του αναγνώστη σε κάποιες από τις βασικές ιδέες και εφαρμογές. Ο μετασχηματισμός Laplace είναι ολοκληρωτικός μετασχηματισμός ο οποίος εισάγεται με τη βοήθεια κατάλληλου γενικευμένου ολοκληρώματος. Μετά από τον ορισμό του μετασχηματισμού διατυπώνονται οι βασικές ιδιότητές του και καθορίζεται ο αντίστροφός του και οι βασικές ιδιότητές του. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace, διατυπώνονται στοιχειώδεις τεχνικές για την επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, διατυπώνεται η βασική ιδιότητα για το μετασχηματισμό Laplace της συνέλιξης δύο συναρτήσεων, με τη βοήθεια της οποίας αναπτύσσονται τεχνικές επίλυσης ολοκληρωτικών και ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΘΡΙΕΡ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΠΛΑΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (EL)
Complex Functions (EN)
Differential Equations (EN)
Laplace Transform (EN)
Fourier Transform (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.