Μετασχηματισμός Laplace με εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μετασχηματισμός Laplace με εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις (EL)

Τσίτσας, Νικόλαος (EL)
Tsitsas, Nikolaos (EN)

Φραντζεσκάκης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Frantzeskakis, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)

Ο μετασχηματισμός Laplace προσφέρει μία μέθοδο για τη λύση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται στις θετικές επιστήμες και στις επιστήμες μηχανικών. Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή του αναγνώστη σε κάποιες από τις βασικές ιδέες και εφαρμογές. Ο μετασχηματισμός Laplace είναι ολοκληρωτικός μετασχηματισμός ο οποίος εισάγεται με τη βοήθεια κατάλληλου γενικευμένου ολοκληρώματος. Μετά από τον ορισμό του μετασχηματισμού διατυπώνονται οι βασικές ιδιότητές του και καθορίζεται ο αντίστροφός του και οι βασικές ιδιότητές του. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace, διατυπώνονται στοιχειώδεις τεχνικές για την επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, διατυπώνεται η βασική ιδιότητα για το μετασχηματισμό Laplace της συνέλιξης δύο συναρτήσεων, με τη βοήθεια της οποίας αναπτύσσονται τεχνικές επίλυσης ολοκληρωτικών και ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΘΡΙΕΡ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΠΛΑΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (EL)
Complex Functions (EN)
Differential Equations (EN)
Laplace Transform (EN)
Fourier Transform (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)