Μιγαδικές δυναμοσειρές και εφαρμογές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μιγαδικές δυναμοσειρές και εφαρμογές (EL)

Τσίτσας, Νικόλαος (EL)
Tsitsas, Nikolaos (EN)

Φραντζεσκάκης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Frantzeskakis, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται οι έννοιες της μιγαδικής δυναμοσειράς (σειρά Taylor) και της σειράς Laurent οι οποίες χρησιμοποιούνται εδώ συστηματικά για την παράσταση και τη μελέτη αναλυτικών συναρτήσεων σε δίσκους και σε δακτυλίους, αντιστοίχως. Με τη βοήθεια του αναπτύγματος σε σειρά Taylor διαπιστώνεται ότι μία αναλυτική συνάρτηση έχει παραγώγους κάθε τάξεως. Εξάλλου, οι σειρές Laurent χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των μεμονωμένων ανωμαλιών καθώς επίσης και για τον υπολογισμό των ολοκληρωτικών υπολοίπων. Τέλος, διατυπώνεται το θεώρημα των ολοκληρωτικών υπολοίπων το οποίο εφαρμόζεται κατά ουσιαστικό τρόπο στον υπολογισμό μιγαδικών ολοκληρωμάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΘΡΙΕΡ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΠΛΑΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (EL)
Complex Functions (EN)
Differential Equations (EN)
Laplace Transform (EN)
Fourier Transform (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)