Δημιουργία και χρήση μιας σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημιουργία και χρήση μιας σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (EL)
Development and use of a relational Database (EN)

Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων σε MS-Access. Ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό, παρουσιάζεται η σχεδίαση πινάκων και ο ορισμός σχέσεων, και στη συνέχεια η διαδικασία δημιουργίας απλών και σύνθετων ερωτημάτων, φορμών και εκθέσεων. Περιλαμβάνεται παράδειγμα σχεδιασμού μικρής έκτασης βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από την ανάλυση απαιτήσεων και το ΔΟΣ, προχωρώντας βήμα-βήμα στη μετατροπή του σε πραγματική ΒΔ. Παρουσιάζεται το περιβάλλον σχεδίασης πινάκων, ερωτημάτων, φορμών και εκθέσεων της Access και δίνονται σχήματα που καθοδηγούν τον αναγνώστη στην υλοποίηση του παραδείγματος στην πράξη. (EL)
Creation of a Database in MS-Access. Starting from the initial design, the implementation of tables and definition of relationships are presented, followed by the process for creating simple and complex queries, forms and reports. An example of creating a small-scale database is included, starting from the requirements analysis and the ER-diagram, and proceeding step by step in its transformation into a real database. The environment provided by Access is presented for creating tables, queries, forms and reports, and figures are given which guide the reader to the implementation of the example in practice. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Data Bases (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.