Μετατροπή δεδομένων σε πληροφορία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετατροπή δεδομένων σε πληροφορία (EL)
Transformation of data to information (EN)

Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Αξιοποίηση των σύνθετων ερωτημάτων, των συναρτήσεων και των συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δημιουργία διοικητικών αναφορών. Σειρά παραδειγμάτων και ασκήσεων εξαγωγής χρήσιμης πληροφορίας με απλή επεξεργασία δεδομένων, όπως υπολογισμός στατιστικών δεικτών, συνδυαστικές αναζητήσεις και πίνακες συγκεντρωτικών στοιχείων. Περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ όπως π.χ. ταξινόμηση των προϊόντων με βάση την κερδοφορία και υπολογισμός τζίρου ανά χρονική περίοδο. Τα παραδείγματα εφαρμόζονται σε MS-Access και στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός σχημάτων. Επίσης παρέχονται σύνδεσμοι απ’ όπου διατίθενται σετ δεδομένων και υλοποιημένα παραδείγματα. (EL)
The use of complex queries, functions and aggregate data for the development of management reports. A series of examples of extracting useful information with simple data processing, such as calculation of statistical indexes, combinatorial searches and aggregate data tables. Representative examples from the field of business management and marketing are included, such as ranking of products according to their profit generation and calculation of revenues per time period. The examπles are implemented in MS- Access and a large number of illustrations are given. Links to example datasets and implemented examples are also provided. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ (EL)
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Business Intelligence (EN)
Data Bases (EN)
Data Analytics (EN)
Marketing Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.