Μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (EL)
Knowledge mining methods (EN)

Καρδαράς, Δημήτριος (EL)
Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Kardaras, Dimitrios (EN)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επιλεγμένες τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, όπως εύρεση κανόνων συσχέτισης, δέντρα αποφάσεων, μέθοδοι συσταδοποίησης και λήψης αποφάσεων, καθώς και μέθοδοι βασισμένες στην ασαφή λογική. Για κάθε μέθοδο δίνονται στοιχεία της θεωρητικής της θεμελίωσης μέσω παραδειγμάτων και σχημάτων, ώστε να κατανοηθεί ποιοτικά και να εντυπωθεί στον αναγνώστη το πεδίο εφαρμογής της, οι δυνατότητες και αδυναμίες της, καθώς και οι βασικές παράμετροι προσαρμογής της στα δεδομένα. Σκοπός είναι να καθοδηγηθεί ο αναγνώστης στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για την επίλυση προβλημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας. (EL)
In this chapter, the main techniques for knowledge extraction from data are presented, such as association rule mining, decision trees, clustering and methods for decision making, as well as methods based on fuzzy logic. For all methods, elements of their theoretical foundations are given and they are presented with paradigms and figures, so that the reader understands them qualitatively and comprehends their application fields , their potential and weaknesses, as well as their adjustment parameters. The aim is to guide the reader to select the most suitable methods for solving business intelligence problems. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Business Intelligence (EN)
Data Analytics (EN)
Knowledge Extraction (EN)
Marketing Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.