Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυϊας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές επιχειρηματικής ευφυϊας (EL)
Business intelligence applications (EN)

Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μια σειρά από εφαρμογές στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλέστερων προβλημάτων όπως η ανάλυση καλαθιού αγορών, πρόβλεψη πιστότητας πελατών, μελέτη και πρόβλεψη των προτιμήσεων και της ικανοποίησης των πελατών. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται στο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων RapidMiner, το οποίο διατίθεται σε δωρεάν έκδοση και υποστηρίζεται από πλούσια τεκμηρίωση. Για κάθε εφαρμογή παρουσιάζονται οι στόχοι και εξηγείται το σκεπτικό επιλογής των κατάλληλων μεθόδων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας του μοντέλου ανάλυσης με χρήση του γραφικού περιβάλλοντος του πακέτου, η διαδικασία εκτέλεσης της ανάλυσης σε δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα ελέγχου, καθώς και η διαδικασία λήψης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. (EL)
In this chapter, we present a set of applications in the area of business management and marketing, including popular problems, such as shopping basket analysis, prediction of customer’s churn, study and prediction of customer’s preferences and satisfaction. The applications are implemented with the RapidMiner data mining software, which is available as free version and is supported by rich documentation. For each application, we present its aims and explain the reasoning behind the method selection and its design. The process of implementing the analysis in practice is then presented, using the graphical environment of the software package, together with the steps for executing the analysis on training and testing data, presenting and interpreting the results. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Business Intelligence (EN)
Data Analytics (EN)
Knowledge Extraction (EN)
Marketing Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.