Ελλάδα: Γιατί η «εσωτερική υποτίμηση» αποτυγχάνει να προκαλέσει εξωστρεφή μεγέθυνση;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕλλάδα: Γιατί η «εσωτερική υποτίμηση» αποτυγχάνει να προκαλέσει εξωστρεφή μεγέθυνση; (EL)
Greece: Why "internal devaluation" has failed to kick-off export oriented growth? (EN)

Πελαγίδης, Θεόδωρος (EL)
Pelagidis, Theodoros (EN)

Κάλλιπος (EL)
Χρυσός, Βασίλης (EL)
Χιόνης, Διονύσιος (EL)
Chryssos, Vassilis (EN)
Chionis, Dionysios (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η προσπάθεια, με τη χρησιμοποίηση λεπτομερών στατιστικών στοιχείων και πινάκων, να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής της πολιτικής της «εσωτερικής υποτίμησης». Αναλύονται οι όψεις και οι πλευρές της πολιτικής αυτής όπως και στα πρώτα αποτελέσματά της σχετικά με τους μισθούς,, την απασχόληση, και την ανταγωνιστικότητα. Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, που είναι και το κρίσιμο μέγεθος για να αποφανθεί κανείς σχετικά με την επιτυχία της πολιτικής αυτής, στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου γίνεται λεπτομερής αποτίμηση της πορείας των εξαγωγών, με την παρουσίαση και ανάλυση σχετικών στοιχείων αλλά και συγκριτικά με άλλες χώρες της ευρωζώνης όπου εφαρμόστηκε μια ανάλογη ή σχετική εκδοχή της πολιτικής της «εσωτερικής υποτίμησης». (EL)
This chapter, by using detailed statistics and tables, makes a first assessment of the implementation of the policy prescription called "internal devaluation". Developments regarding wages, employment and competitiveness are analyzed and presented in the first part of this chapter as indices of paramaount importance for an export orented recovery. Regarding competitiveness in particular, the last part of the chapter gives a detailed assessment of the growth of exports, focusing both on specific sectors and on comparisons with other countries (Portugal) where a similar or related version of the policy of "internal devaluation" has been applied. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Fiscal Balance (EN)
The Greek Economy (EN)
Structural Reforms (EN)
Economic Crisis (EN)
Economic Growth (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.