Τα λιβάδια ως εδαφοπονικός πόρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα λιβάδια ως εδαφοπονικός πόρος (EL)
Rangelands as natural resources (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Τάντος, Αλέξανδρος (EL)
Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)
Tantos, Alexandros (EN)

Το κεφάλαιο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη γνωριμία βασικών εννοιών και των χαρακτηριστικών των ελληνικών λιβαδιών. Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τη σημασία των λιβαδιών, σε έννοιες οικοσυστημικής και κοινωνικοοικονομικής προσφοράς - κατανόηση η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχηματισμό γνωστικού υποβάθρου περαιτέρω κατανόησης των αρχών της Οικολογίας (σύνδεση με την επόμενη Διδακτική Ενότητα) και της Διαχείρισης Λιβαδιών. (EL)
The chapter is introductory in nature and focuses on getting to know the basic concepts and characteristics of Greek rangelands. Upon completion of the chapter, students will be able to understand the importance of rangelands in the framework of ecosystemic approach, and as resource for socioeconomic development - understanding which is a prerequisite for the formation of knowledge-base to further understand of the principles of Ecology (link to the next Unit) and Rangeland Management. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΛΕΙΜΩΝΑΣ (EL)
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (EL)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ (EL)
ΛΙΒΑΔΙ (EL)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (EL)
Meadow (EN)
High Nature Value Farming (EN)
Pasture (EN)
Ecosystem Approach (EN)
Rangeland (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.