Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΌριο και Συνέχεια (EL)

Γιαννούλης, Ιωάννης (EL)
Giannoulis, Ioannis (EN)

Στρατής, Ιωάννης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stratis, Ioannis (EN)

Στο κεφάλαιο εισάγονται καταρχήν οι έννοιες της πραγματικής και της διανυσματικής συνάρτησης πολλών μεταβλητών, καθώς και οι έννοιες του ορίου και της συνέχειας των συναρτήσεων αυτών. Εισαγωγικά αναλύεται η έννοια της συνάρτησης με πολλά παραδείγματα από τις εφαρμογές στις φυσικές επιστήμες. Έπειτα το κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια του ορίου και της συνέχειας πραγματικών συναρτήσεων, όπου χρησιμοποιούνται οι έννοιες του πρώτου κεφαλαίου της σύγκλισης ακολουθίας, δίνεται ο λεγόμενος "ε-δ-ορισμός", και τονίζονται οι αναλογίες αλλά κυρίως οι διαφορές με την έννοια του ορίου και της συνέχειας πραγματικών συναρτήσεων μίας μεταβλητής, οι οποίες προκύπτουν από τις περισσότερες διαστάσεις του χώρου στον οποίο βρίσκεται το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων αυτών. Στηριζόμενοι στις σχετικές έννοιες για πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών θεμελιώνουμε έπειτα τις αντίστοιχες για διανυσματικές, τονίζοντας πώς από τις πρώτες προκύπτουν οι δεύτερες μέσω των συνιστωσών των τελευταίων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (EL)
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (EL)
Ν-ΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (EL)
ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΣΗ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (EL)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (EL)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (EL)
Vector-valued Functions Of Several Real Variables (EN)
Surface Integrals (EN)
Integration (EN)
Real Functions Of Several Real Variables (EN)
Continuity (EN)
Differentiation (EN)
N-dimensional Euclidean Space (EN)
Line Integrals (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.