Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφόριση (EL)

Γιαννούλης, Ιωάννης (EL)
Giannoulis, Ioannis (EN)

Στρατής, Ιωάννης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stratis, Ioannis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό μαζί με το επόμενο αποτελούν τον κορμό του βιβλίου. Εισάγονται οι έννοιες της μερικής παραγώγου, της παραγώγου και της παραγώγου κατά κατεύθυνση. Τονίζεται ιδιαίτερα η διαφορά μεταξύ της διαφόρισης (παραγώγισης) μιας συνάρτησης πολλών μεταβλητών με αυτήν μιας συνάρτησης μίας μεταβλητής, που είναι η διαφορά μεταξύ της ύπαρξης μερικών παραγώγων και της ύπαρξης παραγώγου. Οι έννοιες αυτές ερμηνεύονται και γεωμετρικά (κλίση, εφαπτόμενο επίπεδο, καμπύλη στάθμης), και στη συνέχεια επεκτείνονται με τα θέματα των μερικών παραγώγων ανώτερης τάξης, του Θεωρήματος Taylor για περισσότερες μεταβλητές, τη μελέτη πραγματικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (εύρεση σημείων ακροτάτων και ακροτάτων υπό συνθήκη), και τις έννοιες των πεπλεγμένων συναρτήσεων και της αντίστροφης διανυσματικής συνάρτησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις καμπύλες (διανυσματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής) και στους διαφορικούς τελεστές, που οδηγούν σε μια πρώτη αναφορά μερικών διαφορικών εξισώσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (EL)
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (EL)
Ν-ΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (EL)
ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΣΗ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (EL)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (EL)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (EL)
Vector-valued Functions Of Several Real Variables (EN)
Surface Integrals (EN)
Integration (EN)
Real Functions Of Several Real Variables (EN)
Continuity (EN)
Differentiation (EN)
N-dimensional Euclidean Space (EN)
Line Integrals (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.