Επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη δεδομένων (EL)

Κύρκος, Ευστάθιος (EL)
Kyrkos, Efstathios (EN)

Συμεωνίδης, Παναγιώτης (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Symeonidis, Panagiotis (EN)

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα, δηλαδή η εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών για την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αποτελεί μια τεχνολογία αιχμής που προκαλεί με αυξανόμενο ρυθμό το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου. Παλαιότερα η Επιχειρηματική Ευφυΐα ταυτιζόταν με τα παραδοσιακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αργότερα οι Αποθήκες Δεδομένων και οι τεχνικές OLAP εμπλούτισαν το φάσμα των εφαρμοζόμενων τεχνικών. Στη σημερινή εποχή, με την καθιέρωση του κλάδου της Εξόρυξης Δεδομένων, προσφέρονται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την ανακάλυψη γνώσης, την βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την αναβάθμιση της διοίκησης των επιχειρήσεων. Το προτεινόμενο σύγγραμμα απευθύνεται σε μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις δυνατότητες και τις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες της σύγχρονης Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Επίσης η θεματολογία του συγγράμματος είναι αρκετά ευρεία. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα παραδοσιακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Ένα κεφάλαιο αναφέρεται στα προβλήματα διαχείρισης έργων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Τα μοντέλα διαφόρων τύπων για την διεξαγωγή αναλύσεων αποτελεί το αντικείμενο ενός επιπλέον κεφαλαίου. Ακολουθεί η θεματική ενότητα των Αποθηκών Δεδομένων και των τεχνικών OLAP. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθοδολογίες Εξόρυξης Δεδομένων. Με ειδικά κεφάλαια καλύπτονται η προεπεξεργασία των δεδομένων, οι Κανόνες Συσχέτισης, η Κατηγοριοποίηση και η Ανάλυση Συστάδων. Γίνεται αναφορά σε ειδικά πρακτικά ζητήματα της εξόρυξης δεδομένων όπως πχ η επιλογή σημαντικών χαρακτηριστικών, η ανισοκατανομή των κλάσεων και η διαφοροποίηση του κόστους σφάλματος κατηγοριοποίησης. Η ύλη του συγγράμματος εμπλουτίζεται με παραδείγματα εφαρμογής των σχετικών μεθοδολογιών σε προβλήματα ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων. Επίσης, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη στο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων WEKA. (EL)

learningMaterial
book

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (EL)
Decision Making (EN)
Business Intelligence (EN)
Data Preprocessing (EN)
Business Analytics (EN)
Decision Support Systems (EN)
Classification (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
Clustering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)