Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων (EL)

Κύρκος, Ευστάθιος (EL)
Kyrkos, Efstathios (EN)

Συμεωνίδης, Παναγιώτης (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Symeonidis, Panagiotis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό εισαγάγει τον αναγνώστη στις τεχνικές διερεύνησης των δεδομένων και ειδικότερα σε τεχνικές Συνοπτικής Στατιστικής και Οπτικοποίησης. Γίνεται αναφορά σε μέτρα θέσης, διασποράς και συσχέτισης αλλά και σε εργαλεία οπτικοποίησης όπως ιστογράμματα, θηκογράμματα, διαγράμματα διασποράς κλπ. Στόχος είναι να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει σχετικά απλές τεχνικές για την καταρχήν διερεύνηση και ανάλυση των δεδομένων του. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Decision Making (EN)
Business Intelligence (EN)
Visualization (EN)
Data Preprocessing (EN)
Business Analytics (EN)
Decision Support Systems (EN)
Classification (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
Clustering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.